Prof. dr hab. n. med.
Krzysztof Strojek

Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych, Diabetologii i Schorzeń Kardiometabolicznych w Zabrzu, Śląskie Centrum Chorób Serca, Śląski Uniwersytet Medyczny

Stan przedcukrzycowy, czyli prediabetes, rozpoznaje się, jeżeli stężenia glukozy w osoczu krwi żylnej na czczo wahają się w granicach pomiędzy 100 a 125 mg%.

Wartości te są wskazaniem do wykonania doustnego testu obciążenia glukozą (OGTT, oral glucose tolerance test) z użyciem 75 g glukozy. Osoba poddająca się badaniu musi być na czczo, po 8-godzinnym wstrzymywaniu się od posiłku i odpoczynku. Najpierw oznacza się stężenie glukozy na czczo, a następnie w 2 godziny po jej spożyciu. Wartości diagnostyczne dla stanu przedcukrzycowego to glikemia – powtórzmy jeszcze raz – na czczo, między 100 a 125 mg%, które są wskazaniem do wykonania OGTT, i w drugiej godzinie testu wartości między 140 a 199 mg%. Wartości równe lub powyżej 200 mg% w drugiej godzinie testu albo równe lub powyżej 126 mg% na czczo oznaczają cukrzycę. Wartość patologiczna na czczo równa lub powyżej 126 mg% wskazuje na to, że nie ma konieczności wykonywania OGTT dla potwierdzenia rozpoznania.